ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında teknoloji danışmanlığı, sistem ve uygulama yazılımı, ağ çözümleri tasarımı, donanım ve hizmet üretimi satışı ve satış sonrası destek hizmetleri faaliyetleri yürüten SARENTE, Bilgi güvenliğine önem vermekte ve yapmış olduğu tüm faaliyetlerde, bilgi güvenliğini güvence altına almak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda kuruluşumuz bünyesinde bulunan Entegre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:
Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

Entegre Yönetim süreçlerinin performansını ölçmeyi,

Bu verilerden hedefler üretmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerimizin, yasal ve uygulanabilir şartların gerektirdiği tüm koşulları karşılamayı,

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı taahhüt ederiz.

Anasayfaya Dön